Plavání, cvičení nejen pro děti

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Sportoviště: FLORET vzdělávací a informační centrum – bazén, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

Poskytovatel kurzu: Mommy time s.r.o., IČ 292 86 239, se sídlem Za Humny 784, 252 41 Dolní Břežany

 1. Organizační podmínky:

 

 • Kurz pro rodiče s dětmi je určen pro 1 dítě a 1 dospělou osobu, další doprovod může být při lekci přítomen pouze po domluvě s lektorkou.
 • Neúčast na lekci je možno předem omluvit přes rezervační systém Auksys nebo formou SMS na tel. 608969679, 775188594, nebo přes email: mommytime@seznam.cz a to nejpozději do 7 hodin dne konání lekce.
 • Řádně omluvené zameškané lekce lze nahradit v průběhu daného kurzu náhradní lekcí ve věkově vhodné skupině, a to pouze v případě volné kapacity pro danou lekci. Omluvené zameškané lekce není možné převádět do dalšího kurzu. Nebudou-li omluvené zameškané lekce nahrazeny do skončení kurzu, nárok na jejich náhradu i jakoukoli kompenzaci skončením kurzu zaniká. Neomluvené zameškané lekce nelze nahradit a nepřísluší za ně žádná kompenzace.
 • Kurzovné je hrazeno jednorázově za celý kurz nejpozději před zahájením 1. lekce daného kurzu. Úhrada formou maximálně dvou splátek je možná po dohodě s poskytovatelem kurzu (1. splátka je v takovém případě splatná nejpozději před zahájením 1. lekce daného kurzu, 2. splátka je splatná nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po začátku kurzu). V případě neuhrazení 2. splátky bude účastník vyřazen z kurzu se ztrátou nároku na náhradu případných omluvených zameškaných lekcí či vrácení jakékoli uhrazené části ceny kurzu.
 • Zrušení registrace na kurz je možné nejpozději před zahájením 1. lekce daného kurzu a je zpoplatněno STORNO poplatkem ve výši 10% z celkové ceny kurzu. V případě ukončení kurzu po jeho zahájení a před začátkem 2. lekce činí STORNO poplatek 20% z celkové ceny kurzu, přičemž vrácená částka bude dále ponížena o cenu 1. absolvované lekce kurzu. V případě ukončení kurzu po zahájení 2. lekce nevzniká účastníkovi nárok na vrácení kurzovného ani jinou kompenzaci. V případě zrušení lekce ze strany poskytovatele (zejména pro technické problémy, nemoc) bude účastníkům nabídnuta automaticky náhradní hodina.

 

 1. Odpovědnost:

 

 • Po celou dobu trvání lekce má za dítě odpovědnost jeho zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba účastnící se spolu s dítětem kurzu (dále jen „doprovod“).
 • V případě kurzu pro starší děti bez účasti doprovodu poskytovatel přebírá děti v bazénové hale a po dobu trvání lekce nese za děti plnou odpovědnost a dohlíží na bezpečný průběh lekce.

 

 • Pravidla chování návštěvníků a bezpečnostní pokyny:

 

 • Kočárky je nutno zanechat na vyhrazeném místě v prostorách recepce bazénu. Přenosné autosedačky je možné vzít do šaten i k bazénu.
 • Do prostoru šaten je zakázáno vstupovat ve venkovní obuvi.
 • Vstupovat do bazénu je možno pouze v plavkách, které účastník kurzu neužívá pro jiné účely. Do bazénu musí mít kojenci plenkové plavky, nikoliv látkové, ostatní děti musí mít plavky, které těsně přiléhají k nožičkám.
 • Před vstupem do bazénu je každá osoba povinna se vysprchovat a důkladně umýt mýdlem, případně odlíčit.
 • Před vstupem do bazénové haly je každá osoba nevstupující do bazénu, ale pohybující se v prostorách v jeho okolí, povinna se převléknout do vhodného sportovního oblečení odlišného od oblečení, ve kterém přišla (např. kraťasy, legíny, tričko, boty k vodě).
 • Osoby s dlouhými vlasy vstupující do bazénu musí mít stažené vlasy gumičkou, popřípadě plaveckou čepicí.
 • Hernu v prostorách bazénu je možné využít k aklimatizaci a pro svačinu po plavání, a to po dobu nepřesahující 45 minut.
 • Každý návštěvník je povinen šetřit majetek poskytovatele a vybavení sportoviště. Za způsobené škody nesou návštěvníci plnou odpovědnost. Doprovod dětí je povinen udržovat pořádek ve všech prostorách a uklízet po dětech věci na pro ně určená místa. Hračky z herny se nesmí přenášet na bazén a obráceně.
 • V případě jakéhokoli poškození nebo znečištění majetku v prostorách sportoviště je doprovod povinen o tomto bezodkladně informovat personál nebo recepční sportoviště.
 • Je zakázáno znečišťovat vodu i ostatní prostory sportoviště pliváním, smrkáním, odhazováním odpadků či vykonáváním tělesných potřeb do vody. Za znečištění bazénu nesou rodiče plnou odpovědnost a v případě znečištění jsou povinni uhradit vzniklou škodu.
 • V celém prostoru sportoviště je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů.
 • Do prostor bazénu je zakázán vstup osobám postiženým závažnými nemocemi, horečkami, záněty očních spojivek, nakažlivými nemocemi, nebo osobám se střevními chorobami, s kožními vyrážkami, parazity, dále bacilonosičům, lidem v karanténě pro výskyt infekční nemoci, členům rodiny, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, osobám pod vlivem drog a alkoholu. Dětský ekzém není přenosný, proto není překážkou účasti v plaveckém kurzu.
 • Při nutnosti použití nočníku je nutné využít nočníky umístěné na toaletách. Nočníky není dovoleno přemisťovat do jiných prostor sportoviště. Po použití nočníku je nutno tento vylít do toalety, pečlivě omýt a vrátit na určené místo.
 • Na podložky pro přebalování dětí je nutné použít vlastní plenu nebo ručník a pro bezpečnější přebalování položit tuto podložku na zem.
 • Mokré plavky jsou účastníci kurzu povinni pečlivě vyždímat v prostorách sprch.
 • Při odchodu jsou účastníci kurzu povinni řádně uzavřít jimi používanou skříňku.
 • Pořizování audiovizuálního záznamu lekce je dovoleno pouze pro soukromé účely a za předpokladu výslovného souhlasu účastníků kurzu a poskytovatele.
 • Každý návštěvník sportoviště je též povinen seznámit se s návštěvním řádem bazénu a tento dodržovat.
11.03. 2021

Jarní rodinný běh 2021

JARNÍ RODINNÝ BĚH Virtuální závod o medaile od 15.3.2021 – 30.4.2021 Když nemůžeme plavat, tak budeme běhat! Rozhýbejte….

Více
08.03. 2021

Velikonoční stezka 2021

Velikonoční stezka od 31.3.2021 – 7.4.2021 v Benicích   Netradičně bude pro Vás připravena VELIKONOČNÍ PROCHÁZKA, která bude….

Více
07.01. 2021

Letní příměstské sportovní tábory 2021

Na celé letní prázdniny jsme pro Vás připravili LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TÁBORY pod vedením zkušených instruktorů.   Letos….

Více
27.11. 2020

Mikulášská stezka 4.12.-prodloužena do 13.12.2020

Mikulášská stezka Protože se letos nebudeme moc potkat na naši standardní Mikulášské, připravili jsme pro Vás  Mikulášskou stezku….

Více

Novinky do e-mailu