Plavání, cvičení nejen pro děti

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Sportoviště: FLORET vzdělávací a informační centrum – bazén, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

Poskytovatel kurzu: Mommy time s.r.o., IČ 292 86 239, se sídlem Za Humny 784, 252 41 Dolní Břežany

 1. Organizační podmínky:

 

 • Kurz pro rodiče s dětmi je určen pro 1 dítě a 1 dospělou osobu, další doprovod může být při lekci přítomen pouze po domluvě s lektorkou.
 • Neúčast na lekci je možno předem omluvit přes rezervační systém Auksys nebo formou SMS na tel. 608969679, 775188594, nebo přes email: mommytime@seznam.cz a to nejpozději do 7 hodin dne konání lekce.
 • Řádně omluvené zameškané lekce lze nahradit v průběhu daného kurzu náhradní lekcí ve věkově vhodné skupině, a to pouze v případě volné kapacity pro danou lekci. Omluvené zameškané lekce není možné převádět do dalšího kurzu. Nebudou-li omluvené zameškané lekce nahrazeny do skončení kurzu, nárok na jejich náhradu i jakoukoli kompenzaci skončením kurzu zaniká. Neomluvené zameškané lekce nelze nahradit a nepřísluší za ně žádná kompenzace.
 • Kurzovné je hrazeno jednorázově za celý kurz nejpozději před zahájením 1. lekce daného kurzu. Úhrada formou maximálně dvou splátek je možná po dohodě s poskytovatelem kurzu (1. splátka je v takovém případě splatná nejpozději před zahájením 1. lekce daného kurzu, 2. splátka je splatná nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po začátku kurzu). V případě neuhrazení 2. splátky bude účastník vyřazen z kurzu se ztrátou nároku na náhradu případných omluvených zameškaných lekcí či vrácení jakékoli uhrazené části ceny kurzu.
 • Zrušení registrace na kurz je možné nejpozději před zahájením 1. lekce daného kurzu a je zpoplatněno STORNO poplatkem ve výši 10% z celkové ceny kurzu. V případě ukončení kurzu po jeho zahájení a před začátkem 2. lekce činí STORNO poplatek 20% z celkové ceny kurzu, přičemž vrácená částka bude dále ponížena o cenu 1. absolvované lekce kurzu. V případě ukončení kurzu po zahájení 2. lekce nevzniká účastníkovi nárok na vrácení kurzovného ani jinou kompenzaci. V případě zrušení lekce ze strany poskytovatele (zejména pro technické problémy, nemoc) bude účastníkům nabídnuta automaticky náhradní hodina.

 

 1. Odpovědnost:

 

 • Po celou dobu trvání lekce má za dítě odpovědnost jeho zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba účastnící se spolu s dítětem kurzu (dále jen „doprovod“).
 • V případě kurzu pro starší děti bez účasti doprovodu poskytovatel přebírá děti v bazénové hale a po dobu trvání lekce nese za děti plnou odpovědnost a dohlíží na bezpečný průběh lekce.

 

 • Pravidla chování návštěvníků a bezpečnostní pokyny:

 

 • Kočárky je nutno zanechat na vyhrazeném místě v prostorách recepce bazénu. Přenosné autosedačky je možné vzít do šaten i k bazénu.
 • Do prostoru šaten je zakázáno vstupovat ve venkovní obuvi.
 • Vstupovat do bazénu je možno pouze v plavkách, které účastník kurzu neužívá pro jiné účely. Do bazénu musí mít kojenci plenkové plavky, nikoliv látkové, ostatní děti musí mít plavky, které těsně přiléhají k nožičkám.
 • Před vstupem do bazénu je každá osoba povinna se vysprchovat a důkladně umýt mýdlem, případně odlíčit.
 • Před vstupem do bazénové haly je každá osoba nevstupující do bazénu, ale pohybující se v prostorách v jeho okolí, povinna se převléknout do vhodného sportovního oblečení odlišného od oblečení, ve kterém přišla (např. kraťasy, legíny, tričko, boty k vodě).
 • Osoby s dlouhými vlasy vstupující do bazénu musí mít stažené vlasy gumičkou, popřípadě plaveckou čepicí.
 • Hernu v prostorách bazénu je možné využít k aklimatizaci a pro svačinu po plavání, a to po dobu nepřesahující 45 minut.
 • Každý návštěvník je povinen šetřit majetek poskytovatele a vybavení sportoviště. Za způsobené škody nesou návštěvníci plnou odpovědnost. Doprovod dětí je povinen udržovat pořádek ve všech prostorách a uklízet po dětech věci na pro ně určená místa. Hračky z herny se nesmí přenášet na bazén a obráceně.
 • V případě jakéhokoli poškození nebo znečištění majetku v prostorách sportoviště je doprovod povinen o tomto bezodkladně informovat personál nebo recepční sportoviště.
 • Je zakázáno znečišťovat vodu i ostatní prostory sportoviště pliváním, smrkáním, odhazováním odpadků či vykonáváním tělesných potřeb do vody. Za znečištění bazénu nesou rodiče plnou odpovědnost a v případě znečištění jsou povinni uhradit vzniklou škodu.
 • V celém prostoru sportoviště je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholických nápojů.
 • Do prostor bazénu je zakázán vstup osobám postiženým závažnými nemocemi, horečkami, záněty očních spojivek, nakažlivými nemocemi, nebo osobám se střevními chorobami, s kožními vyrážkami, parazity, dále bacilonosičům, lidem v karanténě pro výskyt infekční nemoci, členům rodiny, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, osobám pod vlivem drog a alkoholu. Dětský ekzém není přenosný, proto není překážkou účasti v plaveckém kurzu.
 • Při nutnosti použití nočníku je nutné využít nočníky umístěné na toaletách. Nočníky není dovoleno přemisťovat do jiných prostor sportoviště. Po použití nočníku je nutno tento vylít do toalety, pečlivě omýt a vrátit na určené místo.
 • Na podložky pro přebalování dětí je nutné použít vlastní plenu nebo ručník a pro bezpečnější přebalování položit tuto podložku na zem.
 • Mokré plavky jsou účastníci kurzu povinni pečlivě vyždímat v prostorách sprch.
 • Při odchodu jsou účastníci kurzu povinni řádně uzavřít jimi používanou skříňku.
 • Pořizování audiovizuálního záznamu lekce je dovoleno pouze pro soukromé účely a za předpokladu výslovného souhlasu účastníků kurzu a poskytovatele.
 • Každý návštěvník sportoviště je též povinen seznámit se s návštěvním řádem bazénu a tento dodržovat.
30.08. 2021

Cvičení dětí s rodiči i bez od září

CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI OD 6.9.2021 Od září jsme pro vás opět připravili cvičení dětí  v Přístavu dětství v….

Více
25.07. 2021

PODZIMNÍ PLAVECKÉ KURZY 2021/2022

Podzimní plavecké kurzy v Benicích a Průhonicích   PROBÍHAJÍ OD 6. 9. 2021 do 30. 1. 2022   PLAVEME….

Více
17.06. 2021

Letní plavecké kurzy

Letní plavecké kurzy v Benicích Během celého léta probíhají letní plavecké kurzy v Přístavu dětství v Park Holiday….

Více
07.06. 2021

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021

Na celé letní prázdniny jsme pro Vás připravili LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TÁBORY pod vedením zkušených instruktorů.   Vybrat….

Více

Novinky do e-mailu